Nauczanie początkowe

Nauczanie początkowe

Kurs skierowany do uczniów nauczania początkowego szkoły podstawowej i zawierający materiał wymagany przez aktualną podstawę programową dla języka angielskiego. Niestety wymagany zakres materiału do opanowania w klasach 1-3 różni się w zależności od nauczyciela. Ten kurs obejmuje całość wymaganego materiału. Nauka języka na tym etapie edukacji wymaga zaangażowania rodziców w opanowaniu materiału gdyż dzieci nie wyrażają chęci uczenia się materiału, który nie pojawił się na lekcji.

Kursy

Klasa 1

Klasa 1

Część pierwsza kursu języka angielskiego dla klasy I nauczania początkowego

156 Zobacz
Klasa 2

Klasa 2

Część druga kursu języka angielskiego dla klas II nauczania początkowego

226 Zobacz
Klasa 3

Klasa 3

Część trzecia kursu języka angielskiego dla klasy III nauczania początkowego

187 Zobacz