Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia

Darmowy kurs "Tabliczki mnożenia" przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych mających opanować całą tabliczkę mnożenia. Kurs został podzielony na moduły, dzięki czemu łatwiej opanować tabliczkę w zdefiniowanych przedziałach - do 30, 50, 70 i 100. Kurs dzięki optymalizacji powtórek ułatwia przyswajanie oraz zapamiętanie całego zakresu tabliczki mnożenia.

Moduły kursu

Tabliczka do 30

Tabliczka do 50

Tabliczka do 70

Tabliczka do 100